KLASSE B

Grunnleggende kjøretøybehandling

Trinn 2

Den tekniske behandlingen av bilen. 

VI jobber fortrinnsvis i rolige områder for å få inn gode arbeidsrutiner uten for mye forstyrrelser. 

Her er det mye å hente på å øvelseskjøre hjemme, eller ha et førerkort fra før for eksempel A1.

Trinnvurdering mot slutten hvor vi sammen vurderer om du er klar til å gå videre til neste trinn.

Trafikal del

Trinn 3

Her jobber vi med å få kjøringen trygg, selvstendig og effektiv i trafikale områder.

Innarbeider arbeidsrutiner for skiltlesing, lyskryss osv. 

Det er mye å hente på mengdetrening hjemme her for å få bedre forståelse av alle ulike variablene og normene som finnes i trafikken.

Dette trinnet inkluderer sikkerhetskurs på bane hvor du blant annet skal erfare hvordan det oppleves å miste kontroll på bilen.

Trinnvurdering mot slutten hvor vi sammen vurderer om du er klar til å gå videre til neste trinn. 

SIkkerhetskurs på vei

Trinn 4

Består av 4 timer teori og 9 timer kjøring, hovedsaklig på landevei.

Dette trinnet skal få deg dyktig på landeveien og handler mye om å bli trygg og selvstendig etter du har tatt førerkortet.


Teoriprøven

Du kan ta teoriprøven 6 mnd. før fylte 18 år, og den gjelder i 3 år.

Forbered deg godt. Du sparer også tid i kjøretimene med å kunne teorien.

Førerprøven

Starter med en sikkerhetskontroll, hvor du skal vise at du kan ulike tekniske ting med bilen som for eksempel mønsterdybde på dekk.

Deretter en runde hvor du skal vise selvstendig kjøring i ulike miljø.


Se forøvrig tips&triks for gode råd om øvelseskjøring