A1 TIL A2

VI kan tilby A1 til A2 - opplæring uten førerprøve


Dette kan du ta når du har hatt A1 i 2 år. Opplæringen kan du påbegynne etter å ha hatt A1 i 1 år.

Du kan velge om du ønsker å bruke skolens A2 - sykkel eller din egen.


Det obligatoriske består av:

 A1 til A2 - kurs på 2 kjøretimer. Vi vurderer sammen ståstedet ditt ved både å prate sammen og kjøre en runde.

Kurs i presis kjøreteknikk på 4 timer. Vi må i tillegg kjøre til og fra banen. Vi drar til Lånke eller Bollandsmoen.

Sikkerhetskurs på vei på 5 timer i varierende miljø. 

Lærer vurderer om du trenger timer utover dette. Hvis du har kjørt en del motorsykkel trenger du ofte ikke det.


Pris

Inkluderer 11 timer obligatorisk kjøring, 2 timer kjøring til & fra bane og 4 timer på bane. Kr. 11 000,-

Rabatt ved bruk av egen A2-sykkel Kr. 500,-

Påmelding 👇