KLASSE A1 LETTSYKKEL


Grunnleggende kjøretøybehandling

Trinn 2

Før du kan begynne kjøretimene må du ha grunnkurs for MC på 3 timer. Dette er felles for alle A-klassene. 
Etter det starter kjøretimene og det øves på tekniske ferdigheter på sykkelen både på en lukket kjøregård og i rolig trafikk.
Trinnvurdering mot slutten hvor vi sammen vurderer om du er klar for neste trinn.

Trafikal del

Trinn 3

Vi jobber med skilt, vikeplikt, rundkjøring, lyskryss, landevei osv. 

Inkluderer sikkerhetskurs i trafikk på 4 kjøretimer etter alt er nyinnlært. 

Trinnvurdering mot slutten hvor vi sammen vurderer om du er klar for å gå til neste trinn. 

På dette stadiet skal du kunne kjøre tilnærmet selvstendig.

SIkkerhetskurs på vei

Trinn 4

en tur på 5 kjøretimer hvor vi jobber med å bli en trygg motorsyklist i ulike områder. Skaffe handlingsrom, fartstilpasning og risikoforståelse.

Teoriprøven
Mange bruker mye tid for å klare teorien på A1. Si fra hvis du syns det er vanskelig eller stryker på teoriprøven flere ganger.Vi hjelper deg gjerne!


Førerprøven
Inkluderer en daglig sjekk av sykkelensikkerhetskontrollspørsmål5 øvelser i kjøregårdEn runde på ca. 35 minutter i trafikken