Trafikalt grunnkurs førstehjelp og MC-kurs


Trafikalt grunnkurs inkludert førstehjelp

 kr. 1400,-


Neste trafikale grunnkurs inkl. førstehjelp:

13.februar 16.30 - 18.45

15.februar 16.30 - 19.30

27.februar 16.30 - 18.45

01.mars 16.30 - 19.30Påmelding 👇

Trafikalt grunnkurs

Består av totalt 17 timer.

4 av disse er førstehjelp.

3 timer er handler om å være trafikant i mørket og tas i vinterhalvåret.

Er du over 25 år trenger du bare førstehjelpskurset og trafikant i mørket.

Selve grunnkurset utenom består av tre kvelder hvor vi jobber for å gi en grunnleggende trafikal forståelse, i tillegg til å jobbe mye med risikoforståelse og mennesket i trafikken.

Førstehjelp og opptreden på skadested

Består av 4 undervisningstimer, hvor 1 time skal brukes til praktisk øving.

Vi har fokus på trafkkulykker, frie luftveier og grunnleggende førstehjelp.

Grunnkurs Klasse A, A2 og A1

Består av 3 undervisningstimer.

Denne må du ha før du starter selve kjøretimene på MC.

Vi har fokus på motorsyklisten i trafikken, bekledning og gir et grunnlag for den videre opplæringen. 

Det er mye å hente på å følge med her. Du vil få bruk for mye av det på resten av opplæringen.