A2 TIL A

Vi Kan tilby kurs fra A2 til A

Du velger om du vil bruke skolens A-sykkel eller din egen. 

Kurset består av 7 kjøretimer, hvor minst 4 er kjøring og minst 2 er teori i form av bevisstgjøring og planlegging.