A2 TIL A

Vi Kan tilby kurs fra A2 til A

Du må stille med egen sykkel. Du får tilsvarende lavere pris på opplæringen. 

Kurset består av 7 kjøretimer. Hvor minst 4 er kjøring og minst 2 er teori i form av bevisstgjøring og planlegging.